Rekisteri – ja tietoturvaseloste

Päivitetty 24.5.2017

1. REKISTERINPITÄJÄ

MBody Ky (Y-tunnus: 2842785-8)

Kolonkulmantie 592, 35530 LYLY

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Maria Svan 040 7583 528

maria.svan@mbody.info

Kolonkulmantie 592, 35530 LYLY

3. REKISTERIN NIMI

Äänikurssien asiakasrekisteri

4. REKISTERIN PITÄMISEN JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTE

Rekisterin käyttötarkoitus on Äänikurssien asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Tietoja voidaan käyttää tuotteiden ja palveluiden markkinointiin, toiminnan kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää MBody Ky:n ja Äänikurssien omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. MBody Ky saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan MBody Ky:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

5. REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Henkilön etu- ja sukunimi

Sähköpostiosoite

Postiosoite

Puhelinnumero

Tietoja käsitellyistä tilauksista, ostetuista tuotteista ja palveluista.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilö on ilmoittautunut tai osallistunut Äänikurssien tunneille, valmennukseen webinaariin, kurssille tai workshoppiin, kommentoinut blogiartikkelia, rekisteröitynyt asiakkaaksi, tilannut Äänievankeliumin (uutiskirjeet) tai ostanut tai aanikurssit.fi -verkkokaupasta tavaraa tai palveluita.

Sivustoilla on käytössä evästeitä, Google Analytics, Adwords, ja Facebook-pikseli.

7. TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakastietoja ei luovuteta MBody Ky:n ulkopuolelle Äänikurssit -brändin yhteistyöyritystä Ääniluotsia lukuunottamatta. Äänikurssien rekisteriin on pääsy toisen päävalmentajan, Liisi Petterssonin, Ääniluotsi-yrityksellä. Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan Unionin ulkopuolelle, mikäli se on MBody Ky:n rekisterin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Tämä tulee kysymykseen esimerkiksi Googlen evästeiden osalta. Nämä tiedot eivät kuitenkaan ole yleensä yksilöitävissä.

8. REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää MBody Ky:n myöntämiä käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee asiakkuussuhteen tyypistä riippuen MBody Ky:n salasanasuojatulla palvelimilla (verkkokauppa), GetResponse sähköpostimarkkinointiohjelman suojatussa rekisterissä tai varmuuskopioina ulkoisella pääsykoodilla suojatuilla laitteilla, salasanasuojattuna tiedostona. Livekurssien ja työpajojen osallistujalistat tulostetaan kuhunkin tapahtumaan ja sen jälkeen hävitetään asianmukaisesti.

MBody Ky huolehtii tietoturvasta mm. päivittämällä salasanat säännöllisesti ja käyttämällä aina mahdollisuuksien mukaan kaksivaiheista autentikointia. MBody.info -sivustolla ja Aanikurssit.fi -sivustolla on ssl-sertifikaatti ja yrityksellä on asianmukaiset virustorjuntaohjelmistot päätelaitteillaan.

9. TARKASTUSOIKEUS, REKISTERISTÄ POISTUMINEN TAI TIETOJEN KORJAAMINEN

Rekisteröityneellä on oikeus pyytää selvitys, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään tai päivitetään käyttäjän pyynnöstä. Rekisteristä poistamista tulee pyytää kirjallisesti lähettämällä allekirjoituksella varustettu pyyntö rekisterin pitäjältä. GetResponse -ohjelmistossa olevia tietoja rekisteröity voi tarkastella ja päivittää tai poistua rekisteristä jokaisen sähköpostin alareunasta löytyvistä peruuta tilaus tai muuta yhteystietosi -linkeistä.